Zawartość oświadczenia o dostępności zależy od wydawcy serwisu. Nie istnieje obowiązujący schemat takich oświadczeń, ale w dokumencie WCAG 2.0 znajdziemy kilka wskazówek odnoszących się do zawartości oświadczenia.

Pierwsza oficjalna informacja o tym, co powinno się znaleźć w oświadczeniu o dostępności, pojawiła się w opracowanym w 2006 roku dokumencie PAS 78 Guide to good practice in commissioning accessible websites

Wymagane części składowe oświadczenia zgodności

Oświadczenie zgodności nie jest wymagane. Wydawcy serwisu mogą wdrożyć wytyczne WCAG 2.0 bez oświadczania zgodności. Jednak jeśli takie oświadczenie zostanie wykonane, wtedy musi zawierać następujące informacje:

 • datę stwierdzenia
 • tytuł wytycznych, wersję oraz adres URI („Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0” pod adresem http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/ (wersja anglojęzyczna)
 • osiągnięty poziom zgodności (Poziom A, AA lub AAA).
 • zwięzły opis stron internetowych, np. lista adresów URI objętych oświadczeniem, wraz z adnotacją, czy włączone są również poddomeny.
 • Lista uwzględnionych technologii tworzenia treści internetowych.

Uwaga: Jeśli wykorzystywane jest logo zgodności, oznacza to de facto oświadczenie zgodności i wówczas musi ono wystąpić razem z wymaganymi, wyżej wymienionymi składowymi oświadczenia zgodności.

Opcjonalne części składowe oświadczenia zgodności

Oprócz wymaganych elementów składowych oświadczenia, warto rozważyć umieszczenie dodatkowych przydatnych dla użytkowników informacji, na przykład:

 • listę spełnionych kryteriów sukcesu, wyższych niż zawarty w oświadczeniu poziom zgodności,
 • listę poszczególnych technologii, które „są wykorzystywane, ale nie są uwzględniane w ocenie zgodności”,
 • listę programów użytkownika, w tym technologii wspomagających, wykorzystywanych do testowania treści.
 • informację na temat wszelkich podjętych kroków w celu zwiększenia dostępności, a które wykraczają poza kryteria sukcesu.
 • wersja oświadczenia zgodności

Posłuż się przykładem

Skoro już ktoś wymyślił koło, nie trzeba go wymyślać po raz kolejny. Można posłużyć się wzorem. Przed przystąpieniem do pracy nad oświadczeniem przeszukaj zasoby Google i wybierz najodpowiedniejszy dla siebie wzór oświadczenia.

 • użyj czytelnego, prostego języka tak, aby oświadczenie mogła zrozumieć jak najszersza grupa użytkowników, w tym również tych, którzy mają problemy z rozumieniem
 • zawrzyj w oświadczeniu informacje o tym, jak użytkownicy mogą dostosować stronę, jeśli mają trudności z dostępnością - albo poprzez zainstalowanie technologii asystujących, albo wykorzytsanie innej przeglądarki albo wykorzystanie udogodnień w witrynie
 • zawrzyj informacje o wszelkich znanych Ci ograniczeniach dostępności, jakie występują w serwisie oraz o zamierzeniach dotyczących ich ewentualnej eliminacji
 • podaj kluczowe informacje i mechanizmy kontaktowe z osobami, do których użytkownicy napotykajacy trudności z dostępnością treści serwisu, mogą się zwrócić o pomoc albo którym mogą zgłosić problemy
 • po tych informacjach możesz umieścić dodatkowe informacje o tym, jak projektanci i wydawcy witryny zadbali o jej dostępność na etapie projektowania i wyboru technologii, ale bez zbędnego żorgonu technicznego
 • na koniec umieść informację o tym, kiedy oświadczenie zostało ustanowione / ostatnio zmienione, przejrzane...